פירמידה - קישור לאתר לחקר תכונות הפירמידה

היכנסו לקישור ובחנו את הפירמידות, בדקו כמה פאות, כמה קודקודים וכמה צלעות לכל פירמידה:

faces - פאות

vertices - קודקודים

edges - צלעות

הקליקו על הקישור http://www.learner.org/interactives/geometry/pyramids/ לצפייה באתר האינטרנט