רובוטיקה: כל המשתתפים

מסננים

משימה 1- הסרת צינור פגום

אלבום תמונות אלבום תמונות הגדרת משימה 1- הסרת צינור

משימה 3- הרחבת משאבה

אלבום תמונות אלבום תמונות הגדרת משימה 3- הרחבת משאבה

משימה 4- גשם

אלבום תמונות אלבום תמונות הגדרת משימה 4- גשם

משימה 5- מסנן

אלבום תמונות אלבום תמונות הגדרת משימה 5- מסנן

משימה 7- מזרקה

אלבום תמונות אלבום תמונות הגדרת משימה 7- מזרקה